Home

Stichting LOOP is een overkoepelend orgaan voor paramedische beroepsgroepen die zich richten op de gezondheid van de voet en houding in relatie tot de voet. Therapeuten die aangesloten zijn bij LOOP voldoen aan de beroeps,kwaliteits- en opleidingseisen die LOOP stelt.

LOOP staat voor kwaliteit in de voet- en houdingszorg. Een vrij groot deel van deze website gaat in op deze kwaliteit. U verwijst, werkt samen of vergoedt de zorg die onze therapeuten leveren. Dan wilt u ook weten aan welke voorwaarden deze zorg moet voldoen en waar deze zorg uit bestaat. Dit alles kunt u hier lezen. 

Op de pagina Over ons vindt u meer informatie over LOOP zelf. 

Per 1 januari 2017 gaat er veel veranderen binnen LOOP. Er gaan profielen verdwijnen, de benaming van een aantal profielen gaat veranderen en de plek van deze profielen binnen LOOP verandert. Op de pagina Het nieuwe LOOP leest u hier meer over.