Menu:

Over Ons | Stichting LOOP | Missie en Visie | Bestuur | Waarborging Kwaliteit | Erkenning | Ook voet-houdingsspecialist worden? | Het nieuwe LOOP

Bestuur

Stichting LOOP heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De directeur van het dagelijks bestuur is mevrouw B.M. van der Pas-Tempelman. Zij stuurt de medewerkers van LOOP aan. 

Bestuur

Het dagelijks bestuur leidt werkgroepen en commissies die uitvoering geven aan de beleidsplannen van Stichting LOOP. Het algemeen bestuur wordt vertegenwoordigd door:
Voorzitter: B.M. van der Pas-Tempelman (registerpodoloog)
Secretaris/penningmeester: de heer T.J. Dreumer (registerpodoloog en podoposturaal therapeut)

Raad van Aangeslotenen

De aangesloten beroepsgroepen worden vertegenwoordigd door een Raad van Aangeslotenen, zij vormen de verbinding tussen bestuur en aangesloten beroepsgroepen. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken. Het bestuur vraagt hen om advies wanneer er beleidsveranderende, koersveranderende besluiten genomen moeten worden. 

De Raad van Aangeslotenen bestaat uit:
Peter Vonk (voorzitter)
Martin Koelman 
Erik Wink
Marianne van den Beucken 
Mieke Stroeve

Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met het secretariaat van Stichting LOOP. 

Onderstaand vindt u het organogram van Stichting LOOP